Waregem

Teruggave waarborg

Bij de opzeg van je woning noteren we tijdens de plaatsbeschrijving eventuele huurschade.

Als deze huurschade ten laste is van jou, trekken we dit af van de waarborg. We berekenen dit bedrag op basis van de herstelfacturen.

 

Naast de huurschade kunnen we ook nog achterstallige huur of andere kosten afhouden van de waarborg.

 

De uiteindelijke afrekening sturen we naar jouw nieuw adres.