Waregem

Verplichte inschrijving bij de VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel zich inschrijven bij de VDAB. Het gaat om alle niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (18-65 jaar), tenzij men door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat is om te werken of actief naar werk te zoeken. De personen die niet aan de voorwaarde moeten voldoen, beschikken (tijdelijk) niet over arbeidspotentieel. Het gaat om:

1.  uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door billijkheidsredenen, nl. personen die een leefloon ontvangen en over wie het OCMW beslist dat zij door billijkheidsredenen niet kunnen werken

2. personen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkende handicap

Elke nieuwe huurder moet op het moment hij de huurovereenkomst sluit aan de huurdersverplichting voldoen.

 

Nadat de huurovereenkomst is gesloten, voeren we een driejaarlijkse controle uit. Als de huurder niet voldoet, verwittigen we de toezichthouder die een administratieve geldboete kan opleggen.