Waregem

Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

 

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister. Enkel erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen zich wel inschrijven met hun vluchtelingenattest en positieve beslissing van het CGVS. (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)