Waregem

Krijg ik voorrang?

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijg je voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.

 

De belangrijkste voorrangsregels:

 

1.    Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)
Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. We verhuren deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben. 

 

2.    Huurders wonen te klein

Je huurt een sociale woning bij ons, maar iwoont er met te veel mensen. De bezettingsnorm is overschreden.  Je krijgt voorrang om te verhuizen naar een groete woning. 

 

3.    Huurders moeten hun sociale (assistentie)woning verlaten
Je huurt al een sociale woning bij ons. We verplichten je om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen: 

  • Je huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of je huurt een ADL-woning. Maar, de persoon die zo’n aangepaste woning nodig heeft, woont niet langer in de woning. 
  • Je huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.

Je krijgt dan voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 

 

4.    Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure 
Je bent een kandidaat-huurder. Je werd door een onterechte beslissing van ons benadeeld bij toewijzing van een woning. De toezichthouder vond onze beslissing niet terecht. Of, je kreeg geen nieuwe beslissing van ons binnen de 30 dagen nadat wij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.
Je krijgt dan voorrang voor een sociale woning. 

 

5.    Kandidaat-huurders die hun private huurwoning moeten verlaten
Je bent een kandidaat-huurder en huurt een private woning. Je moet deze woning nu verlaten. De wet bepaalt dat je in uitzonderlijke omstandigheden voorrang kan krijgen. Denk je dat je in zo een situatie zit, bespreek het met ons. 

 

6.    Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden
Je bent kandidaat-huurder. Je gezin is nog in het buitenland. Je vroeg een gezinshereniging aan of je gaat dit nog doen en meldde dit ook bij je inschrijving. 
Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin is nog niet in België. Dan krijg je nu voorrang om te verhuizen naar een woning die past voor je situatie nu. 

 

7.    Huurders van onze huisvestingsmaatschappij die te groot of te klein wone
Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de rationele bezetting van onze maatschappij. Dat wil zeggen dat de woning niet voldoet als we kijken naar de gezinssamenstelling en de fysieke toestand. Deze huurder krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van onze maatschappij die wel voldoet aan de normen.


8.    Kandidaat-huurders in één van de volgende situaties:
•    De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast. 
•    De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard*.
•    De woning kreeg een conformiteitsonderzoek, had een aantal gebreken en behaalde een aantal strafpunten.
•    De woning staat in een onteigeningsplan.

*Opgelet: in deze situatie krijg je niet automatisch voorrang. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Informeer je hierover bij ons.

9. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is

 

10. Kandidaat-huurders die in de laatste 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente wonen (uitz. Waregem, laatste 10 jaar minstens 3 jaar)

 

11. Kandidaat-huurders die geen huurder zijn van een sociale woning.

 

Uitzonderingen 

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

  • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een dakloze die door een OCMW aan de SHM wordt voorgedragen.
  • Een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst.
  • Een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voortgedragen.
  • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omstandigheden kan inroepen.