Waregem

Tijdelijke huurcontracten

Wie vanaf 01/03/2017 bij ons huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

 

Wat na deze 9 jaar?

We controleren 2 voorwaarden:

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal inwoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle anders situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

 

Was je al vóór 01/03/2017 huurder bij ons? Dan heb je een huurcontract van onbepaalde duur.

Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van onze maatschappij of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Dit geldt niet:

  • Als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij
  • Als inwonende gezinsleden (huurders van categorie C) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.