Waregem

Visitatieraad

De visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij haar werk doet.

Het visitatierapport 2019

Visitatierapport 2019 

 

 

 

In 2013 kreeg Helpt Elkander ook al de visitatiecommissie op bezoek.

Visitatierapport 2013 (pdf - 1.9 KB)