Waregem

De visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij haar werk doet.

Het visitatierapport 2019 zal beschikbaar zijn ten vroegste eind dit jaar.

 

 

 

In 2013 kreeg Helpt Elkander ook al de visitatiecommissie op bezoek.

Visitatierapport 2013 (pdf - 1.9 KB)